► JAZDY Z EGZAMINATOREM ◄ Kolejny kurs stacjonarny: 16 kwietnia 2024 r. godz. 17:00 //Naukę w trybie zdalnym możecie rozpocząć…
CONTINUE READING

Zasady dotyczące szczególnej ostrożności

Szczególna ostrożność

Art. 3. (p.r.d – Ustawa Prawo o ruchu drogowym)

 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
 3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

 „Ostrożność” – obowiązuje zawsze i wszędzie, to znaczy w każdej istniejącej sytuacji na drodze.  „Ostrożność” dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz innych osób przebywających na drodze:

 • Kierujących (prowadzących pojazdy silnikowe, motorowery, rowery, pojazdy zaprzęgowe, jadących wierzchem, prowadzących kolumny pieszych, pędzących zwierzęta)
 • Pasażerów znajdujących się na pojeździe lub w pojeździe
 • Pieszych
 • Wykonujących określone czynności, tj. policjantów,. żołnierzy wojskowego organu porządkowego, żołnierzy straży granicznej, pracowników kolejowych, pracowników zarządu drogi oraz nadzorujących przejścia dla pieszych

Art. 2.(p.r.d.)

22) Szczególna ostrożność – ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniający  się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Szczególna ostrożność dotyczy kierujących i pieszych i obowiązuje przy:

 • włączaniu się kierującego do ruchu (art.. 17 ust. 2 p.r.d.),

         ruchu

 • zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu (art. 22 ust. 1 p.r.d.),

zmiana

 • cofaniu pojazdem (art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.),
 • wyprzedzaniu (art. 24 ust. 2)

17357433863_e9637d26bb_b

 • zbliżaniu się kierującego pojazdem do skrzyżowania (art. 25 ust. 1 p.r.d.),1268_sygnalizacja_juz_dziala__skrzyzowanie_w_pe_1
 • zbliżaniu się kierującego pojazdem do przejścia dla pieszych(art. 26 ust. 1 p.r.d.),
 • przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku (art. 26 ust. 6 p.r.d.),
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów (art. 27 ust. 1 p.r.d.),
 • zbliżaniu się kierującego pojazdem i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy (art. 28 ust. 1 p.r.d.)

images

 • zbliżaniu się kierującego pojazdem i przejeżdżaniu przez tory tramwajowe (art. 28 ust. 6 p.r.d.)
 • jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 30 ust. 1 p.r.d.),

538829738_2a5ead9583_b

 • przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego i jeździe za nim (art. 55 ust. 3 p.r.d.),

dsc_0393

 • omijaniu pojazdu przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży(art. 57 ust. 2 p.r.d.),
 • przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego (art. 57 a 2 p.r.d.),
 • omijaniu pojazdu przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej (art. 58 ust. 2 p.r.d.),
 • Przejeżdżaniu obok pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, jeździe za nim lub zatrzymywaniu się w jego pobliżu ( 56. 3 p.r.d. – uchylony)
 • znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności (Dz. U. Nr 170, § 3.1)
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migajacy sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. (Dz. U. Nr 170, 98. 6.)

Ponadto do zachowani a szczególnej ostrożności zobowiązani są:

 • piesi przechodzący przez jezdnię lub torowisko (art.13 ust.1 p.r.d.),
 • kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych (art. 33 ust. 1 p.r.d.),
 • kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych (art. 33 ust. 5 p.r.d.)
 • kierujący pojazdem uprzywilejowanym podczas gdy nie stosuje się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych (art. 53 ust. 2 p.r.d.),
 • kierujący pojazdem, wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne podczas gdy nie stosuje się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju (art. 54 ust. 2 p.r.d.),
 • kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności. (Dz. U. Nr 170, 33. 1.)
 • uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. (Dz. U. Nr 170, 33. 2.)

  Szczególna ostrożność bezsprzecznie jest jednym z najważniejszych warunków bezpiecznej jazdy. Dlatego każdy kierowca powinien stosować się do powyższych zasad, ponieważ wykazują one miejsca gdzie może dochodzić do potencjalnych zagrożeń.