► JAZDY Z EGZAMINATOREM ◄ Kolejny kurs stacjonarny: 24 czerwca 2024 r. godz. 17:00 //Naukę w trybie zdalnym możecie rozpocząć…
CONTINUE READING

Interpretacja nowego rozporządzenia

Interpretacja nowego rozporządzenie dot. egzaminów na prawo jazdy.
W związku z licznymi telefonami od kursantów postanowiliśmy się przyjrzeć nowym przepisom zapisanym w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r.

w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzaminator: nauka-jazdy-favicon

1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

Cały zamęt wywołany został przez słowo ,,może”, które zostało dodane do starego zapisu.
Kursanci pytają, czy to prawa, że mimo poważnego błędu egzaminator może pozwolić na kontynuacje jazdy.
To prawda, egzaminator nie będzie musiał przerywać egzaminu, tak jak to było do tej pory, a kursant będzie mógł kontynuować egzamin praktyczny, jednak wynik egzaminu będzie negatywny.