► JAZDY Z EGZAMINATOREM ◄ Kolejny kurs stacjonarny: 24 czerwca 2024 r. godz. 17:00 //Naukę w trybie zdalnym możecie rozpocząć…
CONTINUE READING

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

2. Zabrania się:

nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.
Art. 30.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,road-fog-bend-foggy
poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.