► JAZDY Z EGZAMINATOREM ◄ Kolejny kurs stacjonarny: 4 marca 2024 r. godz. 17:00 //Naukę w trybie zdalnym możecie rozpocząć…
CONTINUE READING

Poradnik Kursanta/PKK

Profil kandydata na kierowcę uzyskasz stosując się do poniższych wskazówek
Jeżeli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii B, pierwsze kroki musisz skierować do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania lub zamieszkania.
Dlatego, że tam uzyskasz Profil kandydata na kierowcę (PKK).

Proces uzyskania tego numeru nie jest skomplikowany. Poniżej przedstawiamy instrukcję wraz z załącznikami, które powinieneś pobrać i wypełnić.
Prawie wszyscy kursanci otrzymują Profil kandydata na kierowcę od ręki, jednak urzędowo czas nie może przekroczyć 2 dni roboczych.
Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Z numerem PKK  zgłaszasz się do ośrodka szkolenia kierowców. Ośrodek za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera wasze dane do swojej ewidencji.
Do wyjaśnienia numer ten jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia i przede wszystkim do zdawania egzaminu państwowego na terenie całego kraju..

Poniżej lista dokumentów, jakie są wymagane przy wizycie w urzędzie, abyś mógł otrzymać nr PKK:

  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (pobierz wniosek).
  • Dowód tożsamości.
  • Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Wydaje je lekarz uprawniony do badań kierowców (lista lekarzy).
    My polecamy PRAMED (link) lub Dr Adamczyka tel. 602 353 308 .
  • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,  jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (pobierz wzór zgody).
  • Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy).
Reasumując, po złożeniu tych dokumentów urząd wygeneruje i przekaże Ci Profil kandydata na kierowcę z którym możesz się do nas zgłosić i rozpocząć szkolenie.

Jak wygląda szkolenie stacjonarne?

Kurs obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to wykłady na temat zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy (realizowane w sali wykładowej). W części praktycznej odbędziesz 30 godzin jazd z instruktorem. W rezultacie nauczysz się poruszania po drogach publicznych oraz wykonywania wszystkich manewrów. Dzięki temu zdasz egzamin państwowy szybko i bezbłędnie. Tak jak to robi większość kursantów Nauki Jazdy SIS-Car. Pamiętaj, że kurs możesz rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, a podejść do egzaminu państwowego na 1 miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia.

Od 2023 roku w naszym OSK jest możliwe szkolenie pod okiem egzaminatora (kliknij po szczegóły)

Jak wygląda szkolenie w formie zdalnej?

Godnym uwagi jest fakt, że zajęcia teoretyczne kursant realizuje w domu lub dogodnym dla siebie miejscu. Wystarczy dostęp do internetu. Nie ma ograniczeń co do godziny szkolenia, ponieważ kursant sam wyznacza czas, który poświęci na prawo jazdy.
W opozycji do szkolenia stacjonarnego, forma zdalna jest wygodna dla osób pracujących. Po realizacji materiału kursant zapisuje się na egzamin państwowy teoretyczny (najszybciej na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia), a następnie wraca do OSK w celu realizacji części praktycznej. Easy ;)

Przeczytaj artykuł, który pomoże Ci odpowiedzieć, czy jesteś przygotowany do egzaminu państwowego?