► JAZDY Z EGZAMINATOREM ◄ Kolejny kurs stacjonarny: 16 kwietnia 2024 r. godz. 17:00 //Naukę w trybie zdalnym możecie rozpocząć…
CONTINUE READING

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego


Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8
Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9
Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu …”,*)

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”,*)

9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

9.7 „linia podwójna ciągła”,

9.8 „zakaz ruchu”.

10
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania.

11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14
Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001206
Więcej informacji na stronie:
https://word.szczecin.pl/
Zachęcamy do zapoznania się z powyższą listą, ponieważ znajdziecie w niej najczęstsze przyczyny przerwania egzaminów.